ÚČTOVNÍCTVO · Vedenie účtovníctva · Bratislava · Trenčín · Ilava · Jednoduché a podvojné účtovníctvo · Daňové poradenstvo

PRO Accounting - Vedenie účtovníctva

Telefón+421 944 430 844

Cenník

Ak máte záujem o naše služby, vypracujeme pre Vás kalkuláciu ceny na základe Vami predložených informácií o predmete podnikania, o počte dokladov (faktúr prijatých, vydaných, pokladničných dokladov, počte pohybov na bankových výpisoch…) a zamestnancov (na HPP aj na dohodu).


Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom kontaktného formulára .